Rycca's Point

Power For Your Rycca.

Äta gott till maten

När man skall äta så kanske det inte är så enkelt att göra det som man vill. Jag kan anse att man verkligen skall göra det på bästa möjliga sätt och detta genom att man tar sig ut i naturen och ser till att man kan äta ett italienskt kök i Visby. Ja, det handlar om att vara förnuftig och se till att det verkligen fungerar, inte bara som man tror och tycker utan som det verkligen fungerar. Kanske är det som så att man kan komma underfund med vad det hela handlar om och jag anser att det italienska köket är bäst.